תקנון

על ידי ההרשמה לשימוש וגישה אל מייפיק הממוקם באתר www.my-pick.co.il הכולל שירות התאמת תמונות, כולל זיהוי פנים, אתה מסכים להיות כפוף לתנאי שימוש אלה ("התנאים"). התנאים ומדיניות הפרטיות שלנו (my-pick.co.il/terms) קובעים את השימוש שלך בשירות שלנו. קרא בעיון תנאים אלו. אלא אם תבטל את הסכמתך לבוררות בהתאם להנחיות המפורטות להלן בתוך 30 יום מיום הסכמתך לתנאים אלה, הנך מסכים כי נפתור סכסוכים מסוימים בינינו בבירורים מחייבים על בסיס פרטני, ולא במסגרת נימוקי חבר מושבעים או בתובענות ייצוגיות.

אם אינך מסכים לתנאים אלה, אינך רשאי להשתמש בשירות או לגשת אליו. אם אתה ניגש לשירות ומשתמש בו בשם חברה (כגון המעסיק שלך) או ישות משפטית אחרת, אתה מצהיר ומתחייב שיש לך את הסמכות לחייב את החברה או ישות משפטית אחרת בתנאים אלה. במקרה זה, "אתה" או "שלך" יתייחסו לחברה או לישות משפטית אחרת.

מדיניות פרטיות

עיין במדיניות הפרטיות שבהמשך לצורך קבלת מידע על האופן שבו אנו אוספים, משתמשים וחשפים מידע מהמשתמשים שלנו. אתה מאשר ומסכים כי השימוש שלך בשירות כפוף למדיניות הפרטיות שלנו.

טכנולוגיית זיהוי פנים

בעת הוספת תמונה selfie לשירות, אתה מסכים לכך שאנו נשתמש בטכנולוגיה זיהוי פנים כדי לאפשר לנו לזהות תמונות באירוע בו אתה מופיע. לדוגמה, טכנולוגיית זיהוי הפנים שלנו תשווה את ה- selfie שלך ​​עם אלבומי תמונות כדי לאתר תמונות שלך. בנוסף, תשובותיך להתאמות תמונות פוטנציאליות עשויות לשפר את דיוק טכנולוגיית זיהוי הפנים. אתה מצהיר כי התמונה selfie הוסיף לך לשירות וכי אתה לא מתחזה או misrepresenting את עצמך כמו כל אדם אחר או ישות.

שינויים בתנאים או בשירות

אנו רשאים לשנות את התנאים בכל עת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי. אם נעשה זאת, נודיע לך על כך על ידי פרסום התנאים המתוקנים באתר או באמצעות תקשורת אחרת. חשוב שתעיין בתנאים כאשר אנו משנים אותם, כי אם תמשיך להשתמש בשירות לאחר שפרסמנו תנאים שהשתנו באתר, אתה מאשר לנו שאתה מסכים להיות מחויב לתנאים שהשתנו. אם אינך מסכים לציית לתנאים שהשתנו, לא תוכל עוד להשתמש בשירות. מאחר שהשירות שלנו מתפתח עם הזמן, אנו עשויים לשנות או להפסיק את השירות או את חלקו, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, על פי שיקול דעתנו הבלעדי.

מי יכול להשתמש בשירות

זכאות

אתה רשאי להשתמש בשירות רק אם אתה בן 13 ומעלה ולא נאסר עליך להשתמש בשירות לפי החוק החל.

תנאי שימוש

1. על ידי אספקת מספר הטלפון שלך, אתה מסכים שנשלח אליך הודעות SMS בתגובה להודעות SMS שאתה שולח אלינו, כגון בעת ​​שליחת selfie או קוד. באמצעות SMS בנוסף, על ידי ההרשמה לשימוש בשירות, אתה מסכים לקבל הודעות SMS שנשלחו באמצעות מערכת חיוג טלפונית אוטומטית כדי ליידע אותך על הזדמנויות להצטרף או ליצור אלבומים רלוונטיים לך, לקבל תמונות תואמות או קישורים אליהם על פי קוד שנשלח לנו, למיקומך ולקרבתו לתמונות שצולמו או הזמנות ממשתמשים אחרים של השירות.

2. ניתן לבטל את שירות ה-SMS בכל עת. הקלד את המילה "עצור" למספר 0557216633 לאחר שתשלח לנו את הודעת ה"עצור" נשלח לך הודעת SMS כדי לאשר שביטלת את ההרשמה שלך. לאחר מכן, לא תקבל עוד הודעות SMS מאתנו.

3. אם תרצה להצטרף שוב, פשוט הירשם כפי שעשית בפעם הראשונה ואנו נשלח לך הודעת SMS חדשה.

עבור כל השאלות על השירותים הניתנים על ידי קוד קצר זה, אתה יכול לשלוח דוא"ל info@my-pick.co.il

תוכן וזכויות יוצרים

לענין תנאים אלה: (א) "תוכן" פירושו טקסט, גרפיקה, תמונות (כולל תמונות סמויות), נתונים (כולל משוב על התאמות תמונה מוצעות), תמונות, מוסיקה, תוכנה, אודיו, וידאו, יצירות של מחבר מכל סוג שהוא, מידע המאפשר זיהוי אישי, ומידע או חומרים אחרים המפורסמים, נוצרים, מסופקים או זמינים בדרך אחרת באמצעות השירות; וכן (ב) "תוכן משתמש" פירושו כל תוכן שבעלי החשבון (כולל אותך) מספקים כדי להיות זמינים דרך השירות. התוכן כולל, ללא הגבלה, תוכן משתמש.

בעלות על תוכן, אחריות והסרה

"מייפיק" אינה טוענת לזכויות בעלות כלשהן בתוכן משתמש כלשהו ושום דבר בתנאים אלה לא ייחשב כגביל זכויות כלשהן שייתכן שתצטרך להשתמש בהן ולנצל את תוכן המשתמש שלך. בכפוף לאמור לעיל, מייפיק ומורשי הרישיון שלה מחזיקים אך ורק בכל זכות, בעלות ועניין בשירות ובתכנים, לרבות בכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות אליו. אתה מאשר כי השירות והתוכן מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים, סימני מסחר וחוקים אחרים בישראל, ארצות הברית ובמדינות זרות. אתה מסכים לא להסיר, לשנות או לטשטש כל זכות יוצרים, סימן מסחרי, סימן שירות או הודעות אחרות בנוגע לזכויות קנייניות הכלולות או מלוות את השירות או התוכן. זכויות בתוכן משתמש המוענק על ידך על-ידי הפיכת כל תוכן משתמש לזמין באמצעות השירות, אתה מעניק בזאת ל-מייפיק רשיון לא בלעדי, ניתן להעברה, ללא רישיון, ללא תמלוגים, לשימוש, להעתיק, לשנות, ליצור עבודות נגזרות המבוססות על, להפיץ את תוכן המשתמש שלך בקשר לתפעול, שיווק ומתן השירות. אתה האחראי הבלעדי לכל תוכן המשתמש שלך. אתה מצהיר ומתחייב שאתה הבעלים של כל תוכן המשתמש שלך או שיש לך את כל הזכויות הדרושות כדי להעניק לנו את זכויות הרישיון בתוכן המשתמש שלך תחת תנאים אלה. כמו כן, אתה מצהיר ומתחייב כי תוכן המשתמש שלך, ולא השימוש שלך בתוכן המשתמש שלך ותנאיו שיהיו זמינים באמצעות השירות, או כל שימוש בתוכן המשתמש שלך על ידי מייפיק בשירות או באמצעותו, יפרו, יפריעו לרעה או יפגעו בשליש זכויות קניין רוחני של צד, או זכויות פרסום או פרטיות, או לגרום להפרה של כל חוק או תקנה רלוונטיים. תוכל להסיר את תוכן המשתמש שלך על ידי מחיקתו באופן ספציפי. עם זאת, במקרים מסוימים, חלק מתוכן המשתמש שלך (כגון פוסטים או הערות שתבצע) לא יוסר לחלוטין ועותקים של תוכן המשתמש שלך עשויים להמשיך להתקיים בשירות. איננו אחראים או אחראים להסרה או מחיקה של (או אי-הסרה או מחיקה) של תוכן המשתמש שלך. זכויות התוכן שהוענקו על ידי מייפיק בכפוף לעמידה שלך בתנאים אלה, מייפיק מעניקה לך רישיון מוגבל, לא בלעדי, שאינו ניתן להעברה, שאינו ניתן לרישיון משנה, כדי להוריד, להציג, להעתיק, להדפיס ולהציג עותק אחד של התוכן אך ורק בהקשר לשימוש המותרה שלך את השירות אך ורק למטרות אישיות, לא מסחריות.

אגרות ותשלומים

עמלות עבור שירותים

אתה מסכים לשלם ל- מייפיק כל עמלה בגין כל שירות שתרכוש או תשתמש בו (כולל כל עמלה על העלויות), בהתאם לתנאי התשלום והתשלום המוצגים לך עבור אותו שירות . עמלות המשולמות על ידך הינן בלתי ניתנות להחזרה, למעט כפי שנקבע בתנאים אלה או כאשר נדרש על פי דין.

מנויים

חלק מהשירותים שלנו מחויבים על בסיס מנוי (אנו מכנים אותם "מנויים"). פירוש הדבר שתחויב מראש על בסיס חוזי חוזר (כל תקופה נקראת "מחזור חיוב"). מחזורי החיוב הם בדרך כלל חודשיים או שנתיים, בהתאם לתוכנית המינוי שתבחר בעת רכישת מנוי. המנוי שלך יתחדש באופן אוטומטי בסוף כל מחזור חיוב, אלא אם תבטל חידוש אוטומטי דרך הדף המקוון שלך [ניהול חשבון], או על ידי יצירת קשר איתנו בכתובת info@my-pick.co.il. באפשרותך לבטל את החידוש האוטומטי על המנוי שלך בכל עת, ובמקרה זה המנוי שלך ימשיך עד לסיום מחזור החיוב לפני סיום. תוכל לבטל את החידוש האוטומטי במנוי שלך מיד לאחר תחילת המינוי, אם אינך רוצה שהוא יחודש.

שינויים במחירים

חברת מייפיק עשויה לשנות את העמלות הנגבות עבור השירותים בכל עת, בתנאי שבשביל שירותים שחויבו על בסיס מנוי, השינוי ייכנס לתוקף רק בסוף מחזור החיוב הנוכחי של המנוי שלך. מייפיק תודיע לך מראש על כל שינוי בעמלות על מנת לתת לך הזדמנות לבטל את המנוי שלך לפני שהשינוי ייכנס לתוקף.

דמי היתר

עבור שירותים עם מגבלות משתתפים, אם מספר המשתמשים המצטרפים לאלבום יעלה על המגבלה עבור השירות שנרכש לראשונה, מייפיק יחייב אותך, ואתה חייב את הסכום עבור החבילה המתאימה שבה סך כל המשתמשים שהצטרפו לאלבום לא יעלה על החבילה המשתתף החבילה ("דמי היתר"). הסכום ששולם עבור השירות שנרכש לראשונה יזוכה כנגד עלות החבילה המתאימה. אלא אם צוין אחרת, כל עמלה חריגה שתצטבר על ידך תחויב בפיגור. דמי היתר אשר נותרו ללא תשלום עבור 30 ימים לאחר החיוב נחשבים איחור. אי תשלום עמלות יתר בעת קבלתם עלול לגרום לכך שהשירות הרלוונטי יוגבל, יושעה או יבוטל (בכפוף לדרישות החוקיות הרלוונטיות), דבר שעלול לגרום לאובדן הנתונים הקשורים לשירות זה.

אתה מסכים לא לעשות אחת מהפעולות הבאות:
 • פרסום, העלאה, פרסום או שליחת תוכן כלשהו: (א) המפר, מטעה או מפר את זכויות היוצרים של צד שלישי, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סוד מסחרי, זכויות מוסריות או זכויות קניין רוחני אחרות, או זכויות פרסום או פרטיות; (ב) הפרה, או עידוד כל התנהגות שתפר, כל חוק או תקנה רלוונטיים או תיצור אחריות אזרחית; (ג) הונאה, שקר, מטעה או מטעה; (ד) משמיץ, גס, פורנוגרפי, וולגרי או פוגע; (ה) מקדם אפליה, גזענות, גזענות, שנאה, הטרדה או פגיעה בכל אדם או קבוצה; (ו) הוא אלים או מאיים או מקדם אלימות או פעולות המאיימות על כל אדם או ישות; או (ז) מקדם פעילויות או חומרים בלתי חוקיים או מזיקים.
 • להשתמש, להציג, לשקף או למסגר את השירות או כל רכיב אישי בתוך השירות, שם מייפיק, כל סימן מסחרי של מייפיק, לוגו או מידע קנייני אחר, או פריסה ועיצוב של כל דף או טופס הכלולים בדף, ללא הסכמה מפורשת של מייפיק;
 • גישה, עיסוק או שימוש באזורים שאינם ציבוריים של השירות, במערכות המחשוב של מייפיק, או במערכות המסירה הטכניות של ספקי מייפיק;
 • נסה לבצע בדיקה, לסרוק או לבדוק את הפגיעות של כל מערכת או רשת של מייפיק או להפר אמצעי אבטחה או אימות;
 • הימנע, עקוף, הסר, בטל, פגע, דחס או לעקוף את כל אמצעי טכנולוגי שיושם על ידי מייפיק או כל ספק של מייפיק או כל צד שלישי אחר (כולל משתמש אחר) כדי להגן על השירות או התוכן;
 • ניסיון לגשת לשירות או לתוכן או להוריד תוכן או להוריד תוכן מהשירות באמצעות כל מנוע, תוכנה, כלי, סוכן, מכשיר או מנגנון (לרבות עכבישים, רובוטים, סורקים, כלי כריית נתונים או כל דבר אחר) מלבד התוכנה ו/או סוכני חיפוש המסופקים על ידי מייפיק או דפדפני אינטרנט אחרים הזמינים בדרך כלל של צד שלישי;
 • שלח כל פרסום לא רצוי או לא מורשה, חומרי קידום מכירות, דואר אלקטרוני, דואר זבל, דואר זבל, מכתבי שרשרת או צורה אחרת של שידול;
 • השתמש בכל מטא תגים או טקסט מוסתר או מטא נתונים אחרים באמצעות סימן מסחרי של מייפיק, כתובת אתר של לוגו או שם מוצר ללא הסכמה מפורשת בכתב של מייפיק;
 • השתמש בשירות או בתוכן, או בכל חלק ממנו, לכל מטרה מסחרית או לטובת צד שלישי כלשהו או בכל אופן שאינו מותר על פי תנאים אלה;
 • צור כל כותרת מנות TCP/IP או כל חלק של מידע הכותרת בכל הודעת דוא"ל או קבוצת דיון, או בכל אופן להשתמש בשירות או בתוכן כדי לשלוח מידע משונה, מטעה או מזויף;
 • לנסות לפענח, לבצע הידור לאחור, לפרק או להנדס לאחור כל תוכנה המשמשת למתן השירות או התוכן;
 • להפריע, או לנסות להפריע, לגישה של כל משתמש, מארח או רשת, כולל, ללא הגבלה, שליחת וירוס, עומס יתר, הצפה, דואר זבל או הפצצת שירות דואר אלקטרוני;
 • לאסוף או לאחסן מידע אישי הניתן לזיהוי מהשירות ממשתמשים אחרים של השירות ללא אישור מפורש;
 • להתחזות או לייצג את השתייכותך עם כל אדם או ישות; באופן ספציפי, לא תמסור selfie שאינה שלך ואם אתה הורה או אפוטרופוס חוקי של קטין ובחר להוסיף תמונות או תמונות אישיות בקטע 'פרופיל ילדים' של האפליקציה, תוסיף רק פרצופים שהם הילדים הקטינים שלך או קטינים שעבורם אתה ההורה או האפוטרופוס החוקי שלהם;
 • להפר כל חוק או תקנה הניתנים להחלה; או לעודד או לאפשר כל אדם אחר לעשות את כל האמור לעיל.

למרות שאנו לא מחויבים לפקח על הגישה לשירות או לתוכן או לשימוש בו או לעיון או עריכה של תוכן כלשהו, ​​יש לנו את הזכות לעשות זאת לצורך הפעלת השירות, כדי להבטיח עמידה בתנאים אלה, ולציית לחוק החל או דרישות משפטיות אחרות. אנו שומרים לעצמנו את הזכות, אך לא מחויבים, להסיר או להשבית את הגישה לתוכן כלשהו, ​​בכל עת וללא הודעה מוקדמת, כולל, אך לא מוגבל, אם אנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, רואים בכל תוכן שהוא התנגדות או מפרה של תנאים אלה. יש לנו זכות לחקור הפרות של תנאים או התנהגות אלה המשפיעים על השירות. אנו עשויים גם להתייעץ ולשתף פעולה עם רשויות אכיפת החוק להעמיד לדין משתמשים המפרים את החוק.

מדיניות זכויות יוצרים

מייפיק מכבד את חוק זכויות היוצרים ומצפה שהמשתמשים שלו יעשו אותו דבר. מדיניות מייפיק היא לסיים את הנסיבות המתאימות לבעלי החשבון אשר מפרים שוב ושוב או נחשבים כמפרים שוב ושוב את זכויותיהם של בעלי זכויות היוצרים. לקבלת מידע נוסף, עיין במדיניות זכויות היוצרים של מייפיק.

סיום

אנו עשויים לסיים את הגישה שלך לשירות ולהשתמש בו, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, בכל עת וללא הודעה לך. תוכל לבטל את חשבונך בכל עת על ידי שליחת הודעת דוא"ל אלינו לכתובת feedback@my-pick.co.il. בכל סיום, הפסקה או ביטול של השירות או של חשבונך, ההוראות הבאות ימשיכו להתקיים: משוב, זכויות בתוכן משתמש שהוענק לך, איסורים כלליים וזכויות האכיפה של מייפיק, סיום, כתב אחריות, שיפוי, הגבלת חבות וסכסוך פתרון הבעיה

הצהרת אחריות

השירות והתוכן מסופקים "כמו שהם", ללא אחריות מכל סוג שהוא. מבלי להגביל את האמור לעיל, מייפיק מסירה במפורש כל אחריות לסחירות, התאמה למטרה מסוימת, הקלות מרובות או אי-הפרה, וכל אחריות הנובעת ממחיקת עסקה או שימוש בסחר. בנוסף, מייפיק אינה מתחייבת שהשירות יעמוד בדרישות שלך או יהיה זמין באופן רציף, מאובטח או נטול שגיאות. מייפיק אינה מעניקה אחריות לגבי האיכות, הדיוק, העיתוי, האמת, השלמות, התוצאות האפשריות או האמינות של השירות או התוכן.

שיפוי

תשפה את מייפיק ואת נושאי משרדיה, מנהליה, עובדיה וסוכניה, מפני ונגד כל תביעה, סכסוכים, דרישות, התחייבויות, נזקים, הפסדים ועלויות והוצאות, לרבות, ללא הגבלה, עלויות משפטיות וחשבונאיות סבירות הנובעות של או בקשר כלשהו עם (א) הגישה שלך לשירות או לתוכן או לשימוש בו, (ב) תוכן המשתמש שלך, או (ג) הפרת התנאים שלך.

הגבלת חבות

בשום מקרה לא תהא מייפיק או צד אחר המעורב ביצירת, ייצור או משלוח של השירות או התוכן באחריות בגין נזקים מקריים, מיוחדים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות, ללא הגבלה, נזקים בגין אובדן נתונים או מוניטין, אובדן רווחים, מחשב נזק, הפסקת שירות או עלות של שירותים תחליפיים הנובעים משימוש או מחוסר יכולת להשתמש בשירות או בתוכן, בין אם הם מבוססים על אחריות, חוזה, נזיקין (לרבות רשלנות), חבות המוצר או כל תיאוריה משפטית אחרת, ובין אם או מייפיק לא הודה בעל פה או בכתב של האפשרות לנזק כזה, גם אם הסעד המוגבל קבע כי הוא נכשל במשימתו המהותית. מאחר שחלק מסמכויות השיפוט אינן מתירות החרגה או הגבלת חבות לנזקים תוצאתיים או מקריים. בשום מקרה לא תהיה אחריותו הכוללת של מייפיק הנובעת או קשורה לתנאים אלה או משימוש או מחוסר יכולת להשתמש בשירות או בתוכן, למעט הסכום ששילמת עבור מייפיק לשימוש בשירות. ההכללות וההגבלות של הנזקים המפורטים לעיל הם יסודות יסודיים של הבסיס של הסכם בין מייפיק לבינך.

קישורים לאתרי אינטרנט או למשאבים של צד שלישי

השירות והאפליקציה עשויים להכיל קישורים לאתרים או למשאבים של צד שלישי. אנו מספקים קישורים אלה רק לנוחות ואיננו אחראים לתוכן, למוצרים או לשירותים הזמינים באתרים אלו או במשאבים או בקישורים המוצגים באתרים אלו. מייפיק לא בדקה את כל האתרים המקושרים לשירות ואינה אחראית לתכנים של אתר מקושר כזה. הכללת כל קישור אינה מעידה על תמיכה של מייפיק באתר. הנך מאשר באחריותך הבלעדית ומניח את כל הסיכון הנובע מהשימוש שלך באתרים או במשאבים של צד שלישי.

יישוב סכסוכים

מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לפרסומים ו/או שימוש באתר יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל. המשתמש מסכים לכך כי לא תהא תחולה להוראות ו/או לכללי ברירת דין בינלאומיים, ולכן, בכל מקרה, לא יתקיים דיון שיפוטי מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

שינויים

תנאים כללים

תנאים אלה מהווים את ההבנה וההסכמה השלמה והבלעדית בין מייפיק ובינך בנוגע לשירות ולתכנים, ותנאים אלה יחליפו ויחליפו את כל ההבנות או ההסכמים הקודמים או בעל פה בין מייפיק לבינך בנוגע לשירות ולתכנים.

מדיניות פרטיות

הסכמת משתמש

על ידי גישה לשירות או שימוש בו, אתה מסכים לתנאים ולהגבלות של מדיניות פרטיות זו ולתנאים וההגבלות הנלווים. אתה מסכים במפורש לעיבוד המידע האישי שלך בהתאם למדיניות פרטיות זו. המידע האישי שלך עשוי להיות מעובד על ידינו במדינה שבה נאסף והועבר למחשבים הממוקמים מחוץ למדינה, המחוז, המדינה שלך (כולל ארצות הברית) או רשויות שיפוט אחרות שבהן חוקי הפרטיות בנוגע לעיבוד של המידע האישי עשוי להיות פחות מחמיר מאשר החוקים במדינה שלך.

לגבי ילדים

ילדים מתחת לגיל 13 אינם רשאים להשתמש בשירות ואיננו אוספים במכוון או שומרים על מידע אישי מאלה מתחת לגיל 13. ההגנה על הפרטיות של ילדים חשובה לנו מאוד. לכן, אם נקבל ידע ממשי שמשתמש מתחת לגיל 13, ננקוט צעדים להסרת הפרטים האישיים של משתמש זה ממאגרי הנתונים שלנו. אנו ממליצים לילדים בגילאי 13 עד 18 לקבל את רשות ההורים שלהם לפני הגשת מידע דרך האינטרנט. באמצעות השירות, אתה מייצג שאתה בן 18 לפחות, או שאתה בן 13 לפחות ויש לך הרשאת הוריך להשתמש בשירות.

איסוף ושימוש במידע

השירות שלנו נועד לעזור לך לזהות בקלות את התמונות שלך, לשתף תמונות אלה עם משתמשים אחרים, וכן להתחבר ולשתף תמונות עם חברים ועם משתמשים אחרים. אתה שולט על איזה מידע אתה משתף עם השירות ושום דבר שאתה מספק הוא משותף באופן אוטומטי עם אחרים. המטרות העיקריות שלנו באיסוף מידע הן לספק ולשפר את השירות שלנו

מידע אישי

באופן כללי, אנו אוספים מידע שניתן להשתמש בו כדי לזהות אותך, כגון שמך, כתובת האימייל שלך ומספר הטלפון שלך ("מידע אישי") שאתה שולח אלינו מרצונך באמצעות השירות כאשר תתאים אישית את הפרופיל שלך ותשתמש בתכונות של השירות, אנו אוספים כל מידע אישי שאתה מספק באופן וולונטרי, ואנו עשויים גם לבקש מידע אופציונלי שאינו אישי כדי לתמוך בשימוש שלך בשירות, כגון שנת הלידה, המין ו מידע דמוגרפי אחר. אנו מתייחסים למידע זה כאל "מידע אנונימי" משום שלא ניתן להשתמש בו בפני עצמו כדי לזהות אותך ולכן אינו מידע אישי. אנו אוספים מידע בצורה של תוכן המשתמש שאתה שולח במהלך השימוש שלך בשירות, כגון תמונות, תגובות, דירוגים ומידע אחר שתבחר לשלוח.

כמו כן, אנו אוספים את המידע שתספק בעת השימוש בשירות. מידע זה יכול לכלול מידע על תוכן המשתמש שאתה מספק, או על אותו תוכן, כגון מיקום התמונה או התאריך שבו נוצר קובץ. אם אתה מתחבר אלינו מרשת חברתית, אנו גם נוכל לגשת ולאסוף מידע אישי אודותיך ועל חבריך שהגדרות הפרטיות שלך ברשת החברתית מאפשרות לנו לגשת. לדוגמה, אנו רשאים לאסוף את זיהוי המשתמש או את פרטי הפרופיל שהרשאת להציג באמצעות השירות, כדי להציג אותך כחבר או בקשר לפרופיל ולאוספים שלך.

כאשר תזמין מוצרים או שירותים בתשלום שלנו, יהיה עליך לשלוח פרטים אישיים כגון מספר כרטיס האשראי, כתובת הדואר או פרטי תשלום אחרים, כדי שספקי השירותים שלנו יוכלו לעבד את התשלום עבור אותם מוצרים ושירותים. אם תבחר להירשם לקבלת מידע על מוצרים או שירותים שעשויים לעניין אותך, נאסוף את כתובת הדוא"ל שלך ואת כל המידע הקשור. בנוסף, אנו אוספים כל מידע שאתה מרצה מרצון, כולל מידע אישי, לכל רישומים, תגובות או פורומים בתוך קהיל, מייפיק.

שימוש בטכנולוגיה של זיהוי פנים

אנו נשמור ונשמור מידע אישי שמקורו בטכנולוגיית זיהוי הפנים, כל עוד יש לך חשבון פעיל בשירות. כמפורט להלן, אנו משתמשים במגוון של טכנולוגיות אבטחה סבירות, תקניות בתעשייה ונהלים מינהליים, פיזיים ואלקטרוניים, המסייעים בהגנה על המידע האישי שלך, כולל מידע הנגזר מהשימוש שלנו בטכנולוגיית זיהוי פנים, מפני גישה, שימוש או גילוי בלתי מורשים.

מידע על ההתקן

אנו אוספים מידע מהמחשבים, הטלפונים או ההתקנים האחרים שבהם אתה מתקין או ניגשת לשירות, בהתאם להרשאות שהענקת. אנו עשויים לשייך את המידע שאנו אוספים מהמכשירים השונים שלך כדי לספק חוויה טובה יותר או עקבית יותר. המידע שאנו עשויים לאסוף כולל מזהה מכשיר, הגדרות משתמש ומערכת ההפעלה של המכשיר שלך, וכן מידע על השימוש שלך בשירות שלנו.

מידע אישי ממקורות אחרים

אנו עשויים לקבל מידע אישי אודותיך ממקורות אחרים שאיתם נרשמת, חברות שאיתם שיתפנו או עם צדדים שלישיים אחרים. אנו עשויים לשייך מידע זה למידע האישי האחר שאספנו אודותיך.

דואר אלקטרוני וכתובת דואר אלקטרוני

אם תשלח לנו הודעת דואר אלקטרוני, או מלא את טופס "משוב" שלנו באמצעות השירות, נאסוף את כתובת הדואר האלקטרוני שלך ואת התוכן המלא של הדואר האלקטרוני שלך, כולל קבצים מצורפים ומידע אחר שתספק. אנו עשויים להשתמש ולהציג את שמך המלא ואת כתובת הדוא"ל שלך כאשר אתה שולח הודעת דוא"ל לחבר באמצעות השירות או הרשת החברתית שאליה התחברת לשירות (כגון בהזמנה או בעת שיתוף התוכן שלך). בנוסף, אנו משתמשים בכתובת האימייל שלך כדי ליצור עמך קשר בשם החברים שלך (כגון כאשר מישהו שולח לך הודעה אישית) או הודעות מרשת חברתית או מאתר אינטרנט אחר שאיתו נרשמת כדי לקבל הודעות כאלה. אנו עשויים להשתמש בכתובת דוא"ל זו כדי ליצור עמך קשר, לדברים כגון הודעות על מכירות בחנויות במהדורה מוגבלת ומידע רלוונטי אחר.

שימוש וגילוי של מידע

אלא אם צוין אחרת במדיניות פרטיות זו, איננו בדרך כלל מוכרים, סוחרים, שוכרים או משתפים את המידע האישי שלך עם צדדים שלישיים, אלא אם כן אתה מבקש או מאשר לנו לעשות זאת.

ככלל, המידע האישי שאתה שולח אלינו משמש אותנו כדי לספק לך גישה לשירות, לשיפור השירות, כדי להתאים בצורה טובה יותר את התכונות, הביצועים והתמיכה של השירות ולהציע לך מידע נוסף, הזדמנויות, קידומי מכירות ו הפונקציונליות שלנו, השותפים שלנו או המפרסמים שלנו לפי בקשתך. בנוסף, אנו משתפים את העדפות התוכן שלך ומידע אחר באמצעות הרשת החברתית שאליה התחברת לשירות, יחד עם אותן חברות ואנשים שביקשת מאיתנו לשתף את המידע שלך.

אנו עשויים לספק את המידע האישי שלך לספקי שירות של צד שלישי שעובדים בשמנו או עבורנו כדי לנהל ולספק חלק מהשירותים והתכונות של השירות וכדי לעזור לנו לתקשר איתך. דוגמאות לשירותים אלה כוללות שליחת דוא"ל, ניתוח נתונים, מתן סיוע שיווקי, עיבוד תשלומים (כולל תשלומי כרטיס אשראי), בקרת איכות (כגון השוואה אוטומטית או מכנית של תמונות אישיות עם התאמות צילום כדי לקבוע את דיוק ההתאמות), יצירת מזהים ביומטריים ומתן שירות לקוחות. אנו דורשים מספקיות השירותים של צד שלישי שלנו שלא יבטיחו להשתמש במידע זה, אלא אם יש צורך לספק לנו את השירותים הרלוונטיים ולא לחשוף או להשתמש במידע האישי שלך לכל מטרה אחרת. אנו עשויים לשתף חלק מהמידע האישי שלך, או את כולו, עם שותפי צד שלישי שלנו, אלה שאיתם יש לנו קשרי מיתוג משותפים או יחסי קידום מכירות או צדדים שלישיים אחרים שלגביהם אתה מקבל הודעה אחרת ואינך מבקש לבטל את הסכמתך שיתוף. מדיניות פרטיות זו אינה מכסה את השימוש במידע האישי שלך על-ידי צדדים שלישיים שכאלה. איננו שומרים על אחריות לאופן שבו צדדים שלישיים, לרבות, אך לא רק, רשתות חברתיות, שותפים אחרים ומפרסמים, משתמשים במידע אישי הנאסף ממך או מגלים את המידע האישי שלך בהתאם למדיניות פרטיות זו, לאחר שאנו מגלים מידע זה לאלו צד שלישי. אם אינך מעוניין שנעשה שימוש או גילוי של מידע אישי שנאסף אודותיך בנימוקים המזוהים במדיניות פרטיות זו, אינך רשאי להשתמש בשירות.

למרות שאין לנו כרגע חברת אם, חברות בנות, מיזמים משותפים או חברות אחרות תחת שליטה משותפת, אנו עשויים בעתיד, ואנו עשויים לשתף חלק מהמידע האישי שלך או את כל המידע שלך עם חברות אלו, ובמקרה כזה לדרוש מהם לכבד את מדיניות פרטיות זו.

המידע שאנו אוספים מהמשתמשים שלנו, כולל מידע אישי, נחשב לנכס עסקי. במידה ונעבור מעבר עסקי כגון מיזוג, רכישה על ידי חברה אחרת, או מכירה של כל או חלק מנכסינו, המידע האישי שלך עשוי להיות בין הנכסים המועברים. אתה מאשר כי העברות כאלה עשויות להתרחש ומותר על פי מדיניות פרטיות זו.

אנו משתפים פעולה עם גורמי ממשל ואכיפת חוק או גורמים פרטיים כדי לאכוף את החוק ולעמוד בו. אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך בפני גורמי ממשל או גורמי אכיפת חוק או צדדים פרטיים, אם אנו מאמינים בתום לב שגילוי כזה נחוץ או מתאים (א) לציית לחוקים הרלוונטיים ולעצור כל פעילות שאנו רואים בה בלתי חוקית, לא מוסרית או חוקית פעילות ניתנת לפעולה; (ב) להגיב על תביעות, צווי זיכוי או כתבי אופציה שהוגשו לנו; או (ג) להגן ולהגן על זכויותינו, רכושנו ובטיחותנו, הזכויות, הרכוש והבטיחות או שאתה או צדדים שלישיים. אתה מסכים בזאת לנו לחלוק את המידע האישי שלך בנסיבות המתוארות כאן.

היכולת של אחרים להציג את המידע שלך

לעזור לך להגן על המידע שלך הוא חלק חיוני של המשימה שלנו. זה תלוי בך כדי לוודא שאתה מרגיש בנוח עם המידע שתבחר לספק לנו את המידע שתבחר לפרסם.אתה מבין שכאשר אתה משתמש בשירות, מידע מסוים שתפרסם או תספק באמצעות השירות, כגון שמך, הפרופיל שלך, התגובות, ההודעות והדירוגים שלך, עשוי להיות משותף עם משתמשים אחרים ויפורסם בחלקים הזמינים לציבור של השירות, כולל ללא הגבלות, חדרי צ'אט, עלונים ולוחות הודעות, יחד עם פורומים ציבוריים אחרים. זכור שאם תבחר לחשוף מידע אישי בעת פרסום הערות או מידע או תוכן אחר באמצעות השירות, מידע זה עשוי להיות זמין לציבור וניתן לאסוף אותו ולהשתמש בו על ידי אחרים, כולל אנשים מחוץ לקהילת מייפיק. לא תהיה לנו כל התחייבות בנוגע למידע שתפרסם לחלקים מהשירות הזמינים לאחרים, ותמליץ לנקוט משנה זהירות בעת מסירת מידע אישי לאחרים בפורומים ציבוריים באינטרנט או בכל דרך אחרת. כמו כן, אנו משתפים את המידע שאתה מפרסם עם צדדים שלישיים אחרים כמפורט במדיניות פרטיות זו.

אתרי צד שלישי ופרסום

השירות עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים. לידיעתך, איננו אחראים לנוהלי הפרטיות או לתוכן של אתרים אחרים אלה. כל מידע שתספק באתר צד שלישי או אליו נאסף על ידי שירות של צד שלישי, יימסר ישירות לבעלים או למפעיל של אתר או שירות של צד שלישי, והוא כפוף למדיניות הפרטיות של הבעלים או המפעיל. אנו מעודדים את המשתמשים לקרוא את הצהרות הפרטיות של כל אתר אינטרנט שבו הם מבקרים ושירות שבו הם משתמשים. מדיניות פרטיות זו חלה אך ורק על מידע שנאסף על ידינו באמצעות השירות ואינו חל על אתרים אלה של צד שלישי. היכולת לגשת למידע של צדדים שלישיים מהשירות, או קישורים לאתרים או למיקומים אחרים, הינה לנוחותך ואינה מסמלת את תמיכתנו בצדדים שלישיים שכאלה.

משוב

אנו מקדמים בברכה משוב, הערות והצעות לשיפור השירות ("משוב"). אם תספק לנו משוב, אנו עשויים להשתמש במידע זה ולגילויו לכל מטרה, בתנאי שלא נקשר משוב זה למידע האישי שלך. אנו אוספים כל מידע הכולל משוב זה ונטפל בו בהתאם למדיניות פרטיות זו. אנו עשויים להשתמש במשוב למטרות שיווק או להוסיף או לשנות את השירות שלנו מבלי לשלם לך תמלוגים או פיצויים אחרים עבורך.

אבטחה

אנו מחויבים להגן על אבטחת המידע האישי שלך. אנו משתמשים במגוון של טכנולוגיות אבטחה סבירות, תקניות בתעשייה, ונהלים מינהליים, פיזיים ואלקטרוניים כדי לסייע בהגנה על המידע האישי שלך מפני גישה, שימוש או חשיפה לא מורשים. כאשר אתה מזין מידע רגיש בטפסים שלנו, אנו מצפינים נתונים אלה באמצעות SSL או טכנולוגיות אחרות. למרות שנקטנו צעדים משמעותיים להגנה על המידע האישי שלך, אף חברה, לרבותנו, לא תוכל לבטל לחלוטין את הסיכונים הביטחוניים הקשורים למידע אישי. לפיכך, איננו יכולים להבטיח את הביטחון המוחלט של כל מידע.

צור ותיקונים

כל מידע שנאסף באמצעות השירות שלנו מכוסה על ידי מדיניות הפרטיות בתוקף בזמן איסוף מידע זה. מדיניות פרטיות זו כפופה לעדכון מזדמן על פי שיקול דעתנו, ואם נערוך שינויים מהותיים בדרך שבה נאסוף, נשתמש או נחשוף את הפרטים האישיים שלך, אנו נפרסם התראה בדף זה ואנו נעדכן את ההודעה "עודכן לאחרונה תאריך "כדי לציין מתי שינויים אלה ייכנסו לתוקף. אם אתה מתנגד לשינויים כאלה, עליך להפסיק להשתמש בשירות. המשך השימוש בשירות לאחר הודעה על כל שינוי כאמור יראה את ההכרה בשינויים ובהסכמים האמורים להיות כפופים לתנאים של שינויים אלה. אם יש לך שאלות בנוגע לתנאים אלה או לשירות או למדיניות הפרטיות, צור קשר עם מייפיק בכתובת feedback@my-pick.co.il